25. KALİTE KONGRESİ ÇALIŞTAYI

AİLE ŞİRKETLERİNDE KURUMSALLAŞMA

« GERİ DÖN

Çalıştayın Amacı

Aşağıdaki konularda katılımcıların bilgi sahibi olmalarını amaçlamaktadır;

  • Kurumsallaşma nedir, ne zaman gerekli olur?
  • Kurumsallaşmanın şirkete sağlayacağı faydalar nelerdir?
  • Kurumsallaşma için öncelikler nelerdir?
  • Kurumsallaşma için hangi araçlar kullanılabilir?
  • Kurumsallaşmanın önündeki engeller nelerdir?

Katılımcı Profili

Aile şirketi sahipleri ve yöneticileri

Katılımcının Kazanımı

  • Kurumsallaşma, aile şirketi kavramlarının anlaşılması,
  • Kurumsallaşmanın getireceği yararların anlaşılması,
  • Kurumsallaşma adımları ve bunların nasıl gerçekleştirilmesi konusunda bilgi sahibi olma,
  • Kurumsallaşmanın önündeki engellerin nasıl aşılacağının anlaşılması,
  • ISO 9001-2015, Mükemmellik Modelinin kurumsallaşma araçları olarak kullanılmasının önemini kavramak.
YUKARI