25. KALİTE KONGRESİ ÇALIŞTAYI

ÇOK LOKASYONLU YAPILARDA ÖZDEĞERLENDİRME VE BİR UYGULAMA ÖRNEĞİ: KALEKİM

« GERİ DÖN

Çalıştayın Amacı

Bakanlıklar, Gelir İdaresi Başkanlığı, Vergi Daireleri, bankalar, karayolları teşkilatı, çok şubeli sivil toplum örgütleri, lojistik şirketleri, birden fazla noktada üretim tesisi veya satış birimi olan kuruluşlar, otel, restoran, mağaza zincirleri ya da aynı kurumsal isim altında farklı noktalarda, farklı üretim ya da hizmet konularında faaliyet gösteren kuruluşlarda kurumsal özdeğerlendirme yaklaşımına ilişkin bilgi ve deneyimin paylaşılması.

Uygulama sırasında karşılaşılabilecek güçlükler, çeşitlilikler ve karmaşıklıklarla başedebilmenin yollarının katılımcılarla tartışılması.

Bir örnek uygulama olarak Kalekim' in merkez birimleri ile tüm işletmeleri ve satış örgütünde gerçekleştirilen özdeğerlendirme deneyiminin paylaşılması.

Katılımcı Profili

Birden fazla noktada faaliyet gösteren kamu veya özel sektör kuruluşlarının merkez veya mezker dışı organizasyonlarında görev yapan kurumsal mükemmellik, stratejik planlama, kurumsal gelişim yöneticileri, iç danışmanları veya özdeğerlendirme koordinatörleri.

Katılımcının Kazanımı

Çok lokasyonlu, karmaşık ve yaygın yapılarda kurumsal özdeğerlendirmenin planlanması, uygulanması ve sonuçlarının kullanılmasına yönelik bakış açısı ve kendi kurumlarında uygulama yapmak üzere bir kıyaslama deneyimi kazanmak.

YUKARI