25. KALİTE KONGRESİ ÇALIŞTAYI

ETKİN DEĞİŞİM YÖNETİMİ

« GERİ DÖN

Çalıştayın Amacı

  • Değişim yönetimini bütünsel bir bakışla ve farklı boyutlarıyla ele almak,
  • Değişimin kurum içi ve dışı paydaşlara etkilerini değerlendirmek,
  • Değişimin etkilerine hazırlıklı olarak süreci etkin bir biçimde yönetmek üzere yöntem geliştirmek.

Katılımcı Profili

Orta ve üst kademe yöneticiler ile değişim sürecinde sorumluluk alması olası çalışanlar

Katılımcının Kazanımı

  • Değişim yönetimine bütünsel bir bakış kazanmak,
  • Değişimin temel boyutlarını dikkate alarak paydaşlara etkisini sürecin başından itibaren ölçebilmek,
  • Süreci etkin bir şekilde yönetebilmek için gerekli yöntemleri öğrenmek ve bu yönde bakış açısı kazanmak.

YUKARI