25. KALİTE KONGRESİ ÇALIŞTAYI

İŞ' TE DİŞİL VE ERİL MÜKEMMELLİK MODELİ

« GERİ DÖN

Çalıştayın Amacı

Bu çalıştayda işyeri kültüründeki baskın özellikler ve bunların çağdaş iş yaşamı beklentileriyle örtüşmesi konusundaki araştırmalara yer verilecektir. Dişil-erkek farkları biyolojik, psikolojik ve sosyal boyutlarda ele alınacak ve bu yapısal özelliklerin iş hayatına yansımaları tartışılacaktır. Örneğin dişillerin biyolojik doğurganlık özelliği, onları psikolojik olarak sevgi ve güven vermeye, sosyal olarak da diğerlerine bakmaya yönlendirir.

İnsanlık tarihi boyunca her iki cinsiyet de yaşamın sürdürülmesinde aktif rol üstlenmiş, düzen kurmuş ve üretken olmuştur. Ne var ki toplum nüfusunun yüzde 50'den fazlasını oluşturan kadınlar büyük çoğunlukla ekonomik ve politik alanlardaki karar süreçlerine dahil değildir. Artık cinsiyet farklılıklarının oluşturduğu statükoları mercek altına almanın ve dişil özelliklerin potansiyel kazanımlarından yararlanılmanın önündeki engelleri sorgulamanın zamanı gelmiştir.

Katılımcı Profili

Kurum kültürü ve zihniyet değişiminde rol alan her düzeydeki yöneticiler

  • Sürdürülebilirlik çalışmalarına öncelik veren kurum yöneticileri
  • Fırsat eşitliği politikasında öncü olan kurum yöneticileri
  • Yönetim kurulunda kadın liderlere yer vermek isteyen kurum yöneticileri

Katılımcının Kazanımı

Bu toplantıdan elde edilecek çıktılara, kurumsal değer değişimi yöntemlerinden en yenisi olan "nugding kuramı" çerçevesinden bakılacak ve dişil-eril mükemmellik modelini temel alan pratik öneriler geliştirilecektir.

Katılımcılar bu modellemeyi kurum kültürü değişimlerinin farklı alanlarında uygulayabilme yetkinliği kazanacaklardır.

YUKARI