25. KALİTE KONGRESİ ÇALIŞTAYI

KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ

« GERİ DÖN

Çalıştayın Amacı

Bu çalıştayda Kuruluş başarısını ve süreç performansını etkileyebilecek faktörlerin önceden öngörülebilmesini, oluşturulabilecek planlama ve kontrol yöntemleri ile sapmaların engellenmesini sağlayacak yöntemlerle ilgili katılımcı bilinç düzeyinin arttırılması amaçlanmaktadır.

  • Kurumsal risk nedir
  • Risklerin belirlenmesi ve tanımlanması
  • Risklerin analizi
  • Risklerin değerlendirilmesi ve önceliklendirilmesi
  • Risk değerlendirme matrisinin oluşturulması
  • Risklerin izlenmesi ve mücadele yöntemleri
  • ISO 31000 Kurumsal Risk Yönetimi
  • İç Kontrol Sistemi

Yukarıda ana başlıkları verilen kavramların ve sistemlerin anlaşılması amacıyla bilgilendirme ve uygulama yapılacaktır.

Katılımcı Profili

Kuruluşlarında risk yönetim sistemi kurmayı planlayan, risk yönetimi konusunda temel kavramları öğrenmek isteyen özel sektör/kamu sektörü yönetici ve çalışanları.

Katılımcının Kazanımı

Kurumsal risk yönetimi sisteminin anlaşılması.
Kuruluşda bir risk yönetim sistemi kurulması için gerekli olan unsurların anlaşılması.

YUKARI