25. KALİTE KONGRESİ ÇALIŞTAYI

MUTLU VE SAĞLIKLI İŞYERİ YARATMAK MÜMKÜN MÜ?

« GERİ DÖN

Çalıştayın Amacı:

Sağlıklı ve mutlu işyeri tanımı ile ifade edilmek istenen nedir? Bir işyerini mutlu ve sağlıklı yapan unsurlar nelerdir? Sağlıklı ve mutlu işyerinin temel unsurları hakkında bilgi vermek ve kavramların netleşmesini sağlamak.

Bu konuda yapılan çalışmalardan ve bazı şirket örneklerinden uygulamalar paylaşmak. Katılımcıların kendi işyerlerinde böyle bir süreci başlatmak için nasıl bir yol izlemeleri gereğinin interaktif bir şekilde ortaya konulmasını sağlamak.

Bu konuda farkındalık oluşturmak.

Katılımcı Profili

Yöneticiler

Şirketlerde konu ile ilgili uzmanlar.

İK Yönetici ve uzmanları.

İSG uzmanları

Katılımcının Kazanımı

  • Sağlıklı ve mutlu işyeri tanımı ile ifade edilmek istenen nedir?
  • Sağlıklı ve mutlu işyeri ortamı kuruma ne sağlar?
  • Sadece İSG önlemlerini ve diğer yasal sorumlulukları yerine getirmek; ücret ve ödül yönetimi gibi uygulama bizi sağlıklı ve mutlu bir şirket yapmaya yeter mi?
  • Neden böyle bir yola girmeliyim?
  • Her kurumun sağlık ve mutluluk tanımı kuruma özgü müdür?
  • Sağlıklı ve mutlu işyeri kriterlerin, kurumun diğer sistemleri ile nasıl bütünleşik hale gelebilir?
  • Nereden başlamalıyım?
  • Uygulama
YUKARI