25. KALİTE KONGRESİ ÇALIŞTAYI

SİHİR

« GERİ DÖN

Çalıştayın Amacı

''Çalışan Bağlılığı''nın gücünü ortaya çıkarmak için Beş Anahtar

Şirketlerin daha verimli çalışması, çalışan sirkülasyonun azaltılması, her şeyden önemlisi şirketlerin potansiyellerini kullanarak, hedeflerine ulaşması, çalışanlarının şirketi ne kadar sahiplendiği ile çok yakından ilgilidir. Çalışan bağlılığı konusu şirketlerin tepedeki önceliklerinden birisidir. Çalışanların bağlılığını arttırılmasının beş aşamalı sihiri aşağıdakilerden ibarettir:

 • M : Meaning-Anlam Bulma
 • A : Autonomy-İrade
 • G : Growth-Gelişme
 • I : Impact-Etki
 • C : Connection-Bağlantı

Çalışanların bu sihir ile bağlılığının arttırılması için en önemli parametrelerden biri olan ''Anlam Bulma'' için bireylerinin kendilerini mutlu ve dingin kılan motivasyonlarının neler olduğunu çok iyi tanıyıp, bu motivasyonlarını şirketteki faaliyetleriyle eşleştirmeleri gerekmektedir. Çalışan bağlılığı tek başına şirketin sorumluluğunda bir konu değildir. Çalışanın yaptığı işte anlam bulmasını sağlayacak kişi kendisidir.

Bunu anlayabilmenin bilimsel olarak nasıl yapılabileceği bu çalıştay vasıtasıyla katılımcılara anlatılacaktır. ''Ben Kimim'' konıusunu anladıktan sonra çalışanlara tanınacak özgürlük ve çalışma alanı, bireylerin gelişimlerine katkıda bulunma, çalışanların faaliyetlerinin etkilerini fark etmelerini sağlama ve her kademede yaratılacak bağ ile çalışan bağlılığı sağlanabilmektedir.

Bu çalıştayda ''Sihir''in tüm öğeleri üzerinde detaylı olarak durularak, şirketlerin en tepedeki konularından birisi olan çalışan bağlılığının sırları aktarılacaktır.

Katılımcı Profili

Şirketlerini hedefe ulaştırmakla sorumlu her kademedeki Liderler, İnsan Kaynakları Yöneticileri ve Tepe Yöneticiler

Katılımcının Kazanımı

Sihir Çalıştayında Katılımcıların;

 • Neredeyse tüm liderlik eğitimlerinde bahsedilen, ancak nasıl sağlanacağı konusunda pek de bilgi bulunmayan motivasyonu, nasıl basit ve kesin bilimsel olarak belirleyebilecekleri,
 • Bu motivasyonları şirket faaliyetleri ve vizyonu, misyonu ile nasıl ilişiklendirecekleri,
 • Çalışanlara yetkilerini kullanabilecekleri alanı nasıl yaratacakları,
 • Çalışanların gelişmelerini sağlayarak, bu gelişimin şirket yararına kullanılmasını nasıl sağlayacakları,
 • Çalışanların kendi faaliyetlerinin etkilerini fark etmelerini nasıl sağlayacakları,
 • Her kademede çalışanalar arasında kuvvetli bağları nasıl oluşturabilecekleri .

Konusunda yeni ve pratik bilgiler kazanmaları hedeflenmektedir.

YUKARI