« GERİ DÖN

MERİH DEMİR

GENEL MÜDÜR, IRONMAN CONSULTİNG

Merih Demir, 1982 yılında Adana Anadolu Lisesi'nden, 1986 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi İşletmecilik Bölümü'nden mezun oldu.

Çalışma hayatına 1986 yılında yönetici adayı yetiştirme programından sonra Anadolu Bankası'nda İnsan Kaynakları Uzmanı olarak başladı. 2 yıl süreyle Anadolu Bankası ve Emlak Bankası birleşme çalışmalarında çeşitli projelerde görev yaptı. Bu görevini takiben 6 yıl süreyle Sabancı Topluluğu'nun yeniden yapılandırma stratejisinin uzantısı olan bilgi sistemleri projelerinde, Mali Sistemlerin kurulması, Üretim, Satış, Satınalma ve İnsan Kaynakları Sistemleri ile entegre edilmesi ile ilgili "Bilgi Sistemleri / İş Danışmanı ve Proje Yöneticisi" ve 1 yıl süreyle de bir Holding şirketinde Bütçe Takip ve Kontrol Yöneticisi oIarak görev yaptı. I-Bimsa ve IBM bünyesinde Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) sistemleri konusunda yurt içinde (SA içi ve SA dışı şirketlerde) ve yurt dışında proje çalışmaları yürüten Demir, Türkiye'de ilk defa yabancı kaynaklı Entegre Bilgi Sistemlerinin yerelleştirilmesi, uyarlanması ve implementasyonunda danışman olarak çalıştı. SAP R/3 İş Sistemlerinin Türkiye'deki başlangıç çalışmalarında da görev alan Demir, bu konuda A.B.D.'de danışmanlık ve proje yönetimi konusunda çeşitli eğitimlere katıldı.

1995 yılında Hewlett Packard'da Kurumsal İş Sistemleri Program Yöneticisi olarak çalışmaya başlayan Sayın Demir, bu görevinde de farklı sektörlerde (savunma sanayi, perakendecilik, ilaç, lastik, kimya, gıda vb.) iş süreçlerinin analizi ve bu süreçlere uygun bilgi sistemlerinin kurulması ile ilgili projelerde danışman ve proje yöneticisi olarak görev yaptı ve bu konuda yurt içi ve yurt dışında çeşitli eğitimlere katıldı ve seminerler verdi.

Halen, Ironman Consulting bünyesinde Proje Yöneticisi / Yönetim Danışmanı olarak çalışan Demir, Stratejik Yönetim, Balanced Scorecard, Organizasyonel Yapılandırma, Süreç Yönetimi ve Süreç İyileştirme, İç Kontrol ve Risk Yönetimi ile ilgili projelerde danışman ve proje yöneticisi olarak görev yapmaktadır.

YUKARI