« GERİ DÖN

CELAL SEÇKİN

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Bölümü'nden mezun olan Celal Seçkin PTT ARLA (TELETAŞ) ve Siemens A. Ş.'de elektronik haberleşme sistemleri üretiminde 17 yıl mühendis ve yönetici olarak çalıştı.

Ulusal Kalite Ödülü sürecinde başlangıcından (1992), Avrupa Kalite Ödülü sürecinde 1997'den itibaren değerlendirici ve baş değerlendirici olarak rol aldı. 1998-2000 yıllarında Ulusal Kalite Ödülü Sekreteri ve KalDer İcra Kurulu Üyesi olarak çalıştı. Ulusal Kalite Hareketi'ni geliştiren ve uygulayan ekipte görev yaptı. Birçok uluslararası ve ulusal kongre ve sempozyumda organizasyon komitesi üyesi, oturum başkanı, çalıştay yöneticisi, konuşmacı ve katılımcı olarak yer aldı. KalDer'in Boğaziçi, Sabancı ve Okan Üniversiteleri'yle gerçekleştirdiği sertifika programlarında eğitmen olarak yer aldı.

Ekim 2000-Aralık 2003 arasında EFQM (Brüksel)'de Avrupa Kalite Ödülü Yöneticisi olarak çalıştı. EFQM Mükemmellik Aşamaları değerlendirme sürecini tasarlayan ekipte ve uygulamada yer aldı. EFQM Modeli'nin güncelleme çalışmalarına katıldı.

2004'te Türkiye'ye döndü ve Seçkin Danışmanlık ve Eğitim Ltd. Şti.'ni kurdu. Seçkin Danışmanlık EFQM ve KalDer üyesi olup, EFQM ve KalDer eğitimlerini verme lisansına sahiptir. EFQM değerlendirici eğitimlerini tasarlayan ekipte yer alan Celal Seçkin, birçok ülkede eğitim vermekte, EFQM adına eğitmen akredite etmekte ve değerlendirici yetiştirmekte, 2005'ten bu yana her yıl EFQM Mükemmellik Ödülü sürecinde Değerlendirme Ekibi Lideri olarak görev yapmaktadır.

Yurtiçi ve yurtdışında kamu sektörü ve özel sektörden çok sayıda kuruluşa kurumsal mükemmellik, EFQM Modeli, özdeğerlendirme uygulamaları ve ulusal/uluslararası ödül süreçlerine hazırlanmalarına yönelik eğitimler vermiş, uygulamalarda yer almış, danışmanlık ve kurumsal mükemmellik değerlendirmeleri yapmıştır.

Kurumsal mükemmellik anlayışının insanlığın daha iyi bir geleceğe kavuşmasında önemli katkıları olacağına inanan Celal Seçkin, çalışmalarını yurtiçi ve yurtdışında yönetim danışmanı, itmen ve değerlendirici olarak sürdürmektedir.

YUKARI