« GERİ DÖN

GÜLCAN ÇAKIR

EĞİTİM
Lisans: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Japon Dili ve Eğitimi Bölümü (1995-2000)

ÇALIŞMA HAYATI

KAIZEN INSTITUTE TURKEY (Nisan 2015 -…)
Planlama ve Geliştirme Müdürü

• KAIZEN Yalın Dönüşüm Programları için Danışmanlık
• Genel Katılıma Açık ve Kuruma Özel İç Eğitimler için Eğitmen ve Eğitim Tasarımcısı

  • Sertifikalandırma Programları (Kaizen Pratisyeni, Kaizen Coach'u, Kaizen Yöneticisi)
  • Kaizen Akademisi (Kuruma özel "terzi usulü" iç eğitim ve sertifikalandırma programları)
  • KAIZEN Yalın Eğitimleri (Yalın Üretim , 5S, Problem Çözme vb.)
  • Profesyonel Yetkinlik Eğitimleri (Etkili İletişim, Zaman Yönetimi vb.)
  • İnsan Kaynakları Yönetimi Eğitimleri (Yalın Bakışla İK Yönetimi, Hedeflerle Yönetim (Hoshin Kanri) vb.

CEBİR İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ ve EĞİTİM Tic. San. A.Ş. (Mayıs 2014 –Nisan 2015)

Yetkin olduğu aşağıdaki alanlarda eğitmen ve danışman olarak görev yapmıştır.

  • Kurumsal ve Bireysel Gelişim
  • Yalın Yönetim
  • İnsan Kaynakları Yönetimi
  • Eğitim Tasarlama, Gerçekleştirme ve Eğiticinin Eğitimi

TOYOTA OTOMOTİV SANAYİ TÜRKİYE A.Ş. (Temmuz 2001-Nisan 2014)

Toyota Türkiye İnsan Kaynakları Geliştirme Bölümü'nde çalıştığı süre içinde, yetkinlik bazlı eğitim master planının ve kademe bazlı yıllık eğitim planlarının hazırlanması, eğitimlerin tasarımı, geliştirilmesi ve çalışanların eğitilmesi konularında aktif rol oynamıştır.

Etkili İletişim, İnsan İlişkileri, Liderlik, Toyota Way (Toyota Yaklaşımı), TPS (Toyota Üretim Sistemi), TJI (Toyota İş Öğretme Yöntemi), TBP (Toyota Çalışma Yöntemi –Problem Çözme), QCC (Kalite Kontrol Çemberleri), Maliyet Bilinci ve Kaizen, 5N1K, PUKÖ, A3 Raporlama Teknikleri ve Temel İş Güvenliği gibi eğitimler için şirket eğitmenliği görevi yapmıştır.

Etkin Toplantı Yönetimi, Psikoloji, TJI (Başlangıç Seviyesi) gibi eğitimleri eğitimci ve katılımcı kitapları, görseller ve uygulamalarını kapsayacak şekilde tasarlayarak hazırlamış, şirket içi eğitimci eğitimlerini vermiştir.

2003 yılında TMC'de (Toyota Motor Corporation – Japonya) 1.5 aylık "Toyota Fabrika Lideri Eğitimi"ne, 2006 yılında TME'de (Toyota Motor Europe - Belçika) "QCC Eğitimci Eğitimi"ne, yine 2006 yılında Japonya'da "QCC Sekretarya Eğitimi"ne katılmıştır. 2007-2008 yıllarında Toyota Enstitüsü master eğitmenleri tarafından gerçekleştirilen TPS, TJI, PUKÖ, A3 Raporlama Teknikleri gibi Toyota global eğitimlerin eğitici eğitimlerini başarıyla tamamlamıştır. Toyota Türkiye'nin çeşitli üretim bölümlerindeki TPS uygulamalarının değerlendirilmesi, hat iyileştirme çalışmalarının yapılarak üst yönetime sunulması faaliyetlerinde bulunmuştur. 2010 yılında 1 ay süreyle Japonya'daki Tsutsumi Fabrikası'nın çeşitli bölümlerinde "Grup Lider Rolleri" ile ilgili benchmark (kıyaslama) çalışması ve bu çalışmayı üst yönetime raporlamanın ardından Toyota Türkiye'deki lider rolleri iyileştirme faaliyetlerinin ilk adımının atılmasına katkıda bulunmuştur.

Bu sürede, eğitmenlik rolü yanı sıra, şirket eğitim bütçesinin hazırlanıp takip edilmesi, raporlanması, eğitim veri tabanının yönetilmesi, eğitim bölümü yıllık hedeflerinin (Hoshin) oluşturulup takip edilmesi, aylık KPI (Anahtar Performans Göstergeleri), TMC ve TME raporlamalarının yapılması, işlerin standartlaştırılması gibi faaliyetlerde bulunmuştur.

2013 Şubat - 2014 Nisan arasında Kurumsal İletişim Bölümü'nde yıllık bütçe hazırlığı, yıllık hedeflerin belirlenmesi, yerel ve ulusal yönetimle ilişkilerin şirket geneli takip edilerek üst yönetime raporlanması, şirket tanıtım filminin senaryosuyla birlikte hazırlanması, ziyaretçilerle ilgili çalışmaların yönetilmesi, kurumsal sosyal sorumluluk projeleri kapsamında ilk ve orta öğretim öğrencilerine yönelik Trafik Okulu, Trafik Haftası, Resim Yarışması, Teknik Proje Yarışması projelerinin yürütülmesi gibi pek çok faaliyette bulunmuştur.

İstanbul Ticaret Odası Anadolu Ticaret Meslek Lisesi (Eylül 2000- Haziran 2001)
Japonca Öğretmeni

1977 doğumlu olan Gülcan ÇAKIR evlidir. İleri düzeyde Japonca ve orta düzeyde İngilizce bilmektedir.

YUKARI