« GERİ DÖN

DR. HABİBE AKŞİT

Öğretim Görevlisi / İKY ve İş Etiği Danışmanı / Koç

İş hayatına Elginkan Topluluğu Şirketleri'nden ECA A.Ş.'de Organizasyon-Metot Uzmanı olarak başladı. Elginkan Topluluğu bünyesindeki çeşitli şirketlerde, özellikle sistem kurma projelerinde görev yaptıktan sonra, Elginkan Holding A.Ş.'ye tüm Topluluktan sorumlu insan kaynakları müdürü olarak atandı. Topluluk Şirketlerinde personel yönetiminden, insan kaynakları yönetimine geçişte, insan kaynakları bölümlerinin yapılanmasının planlanma ve yönetiminin liderliğini üstlendi. Tüm insan kaynakları süreçlerinin yeniden yapılanmasını sağladı. Topluluğun yönetim modeline temel oluşturan "Esaslar ve Usuller" projesini yürüttü.

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) Endüstri İlişkileri Komisyonu ve Toplu Sözleşme Danışma Kurulu'nda, görev aldı.

Üniversite, sanayi işbirliği çerçevesinde, çeşitli üniversitelerde insan kaynakları yönetimi, organizasyonel gelişim ve sektör projelerine destek verdi.

Eylül'2012 itibariyle Elginkan Holding'teki görevinden ayrılan Akşit, insan kaynakları yönetimi ve iş etiği konusunda danışmanlık yapmakta; İstanbul Kültür Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak yüksek lisans ve lisans rogramlarında İnsan Kaynakları Yönetimi ve İş Etiği dersleri vermektedir.

2013 yılından itibaren Yıldız Teknik Üniversitesi'nde, İnsan Kaynakları Yönetimi Sertifika Programında eğitmen olarak görev almaktadır.

2015'de Adler International Learning Central Europe'un düzenlediği Koçluk Programının sertifikasyonunu tamamlamıştır.

Türkiye Kalite Derneği (KALDER)'in Uzmanlık Gruplarından olan "Çalışma Hayatında Yeni Trendler" Uzmanlık Grubu'nun Liderliğini yürüten Akşit, KALDER Eğitim Komisyonu üyesidir. TÜSİAD-KALDER kalite ödülü sürecinde 2000 yılından itibaren EFQM modeli çerçevesinde değerlendirici olarak da görev almaktadır. Management Centre Türkiye MCT İK Zirvesi içinde yer alan "Liderler Kahvesi" platformunda 2012 yılından itibaren deneyim paylaşımında bulunmaktadır.

Çeşitli dergi ve gazetelerde yayınlanmış makaleleri ve yazıları olan Akşit, İK Yönetiminde "Düşünceler, Uygulamalar, Öngörüler" adlı çok yazarlı bir kitabın derlemesini yapmıştır. Hümanist Kitaptan çıkan "Yöneticiliğe Dair Sorular ve Cevaplar" ile "İnsana Yolculuk" isimli çok yazarlı e-kitaplarda da yazıları yer almaktadır.

2003 yılından itibaren Türkiye İnsan Yönetimi Derneği (PERYÖN) Etik Kurulu'nda görev alan Akşit, üç dönem (2008-2014) Kurulun Başkanlığını yürütmüştür.

Türkiye Etik ve İtibar Derneği (TEİD) üyesidir.

Uluslarası Şeffaflık Derneği, Özel Sektör Şeffaflık Sistemi Danışma Kurulu üyesidir.

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'ni bitiren Habibe Akşit, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi, İşletme İktisadı Enstitüsü İşletme Yöneticiliği Programı'nı tamamladı. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Organizasyon ve İşletme Politikası Ana Bilim Dalı'nda Yüksek Lisans, aynı bölümde Doktora derecesini aldı.

YUKARI