« GERİ DÖN

PROF. DR. ZUHAL BALTAŞ

Prof. Dr. Zuhal Baltaş, İstanbul Üniversitesi'ndeki otuz beş yıllık akademik hayatını, insanın kendini gerçekleştirmesine imkan veren anlam duygusu ve tam iyilik hali "well-being" üzerine yoğunlaştırdı. 1976'dan bu yana farklı yıllarda; Westminster Hastanesi'nde, Londra Üniversitesi St. George Tıp Fakültesi'nde ve Londra UCL'de misafir öğretim üyesi olarak bulundu. Türkiye'de sağlık psikolojisinin ilk koruyucu ve geliştirici sağlık uygulamalarını stres ve stresle başaçıkma çalışmalarıyla başlattı. Uygulamalı psikoloji alanındaki çalışmaları, sağlık psikolojisini ve örgütsel psikolojiyi kapsadı.

1986 yılında, Stres ve Başaçıkma Yolları ve 1991 yılında Bedenin Dili gibi yeni yaklaşımları tanıtan kitapları Türk okurlarla buluşan Baltaş'ın, davranış bilimi ile iş yaşamına yön veren makaleleri, sağlık ve iş hayatı alanında çeşitli kitaplarda yer alan on yedi kitap bölümü ve on dört kitabı vardır.

Prof. Dr. Zuhal Baltaş; kurumların yönetim felsefesini hayata taşıyan insan ve değişim projeleri üzerine çalışmaktadır. Türk kültürüyle harmanlanmış, bilimsel temelli, özgün çözümler sunan ve beş uluslararası kurumun temsilcisi olan Baltaş Grubu şirketlerinin kurucu ortağıdır.

Uygulamalı psikoloji doçenti (1989) ve Halk Sağlığı profesörü (1996) olan Baltaş, sağlık psikolojisi ve örgüt psikolojisi alanındaki derneklerin üyesidir ve bu derneklerin bazılarında aktif olarak görev yapmaktadır. Avrupa Sağlık Psikolojisi Topluluğu'nun (EHPS) Türkiye delegesidir. Mesleki derneklerin yanı sıra, girişimcileri destekleyen Endeavor Türkiye danışma kurulu üyesi ve TOBB İstanbul Kadın Girişimciler Kurulu üyesidir.

Prof. Dr. Acar Baltaş ile evli, iki çocuk annesi ve bir torun sahibidir.

YUKARI